«بِسمِ اللهِ الرََّحمنِ الرَّحیم»

 

پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی  سرزمین

 

نشریه « سرزمین) » پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان گرامی درمحورهای ذیل می‌باشد:

اطلاعات جغرافیایی؛ دورسنجی(RS)؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)؛  جغرافیای سیاسی؛ آمایش سرزمین؛ برنامه ریزی شهری؛ برنامه ریزی روستایی؛ برنامه ریزی گردشگری؛ مدیریت بحران و پدافند غیرعامل؛ محیط زیست؛ شهرسازی و معماری؛ اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی.

 

مقالات، پس از تأیید هیأت داوران چاپ و منتشر خواهند شد.

پژوهشگران گرامی؛ 

- استقبال گسترده ی استادان، اندیشمندان و پژوهشگران بزرگوار در ارسال مقالات ارزشمند علمی-پژوهشی ستودنی است. 

- نشریه  به صورت فصلنامه و در هر شماره ترکیبی متوازن از مقالات در بخش های  جغرافیایی، پردازش و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه اطلاعات جغرافیایی را منتشر می نماید. 

- دریافت مقالات ارزشمند در بخش های مختلف متناسب با تعداد صاحب نظران و پژوهشگران رشته های تخصصی بسیار متفاوت می باشد: 

- لذا خواهشمند است پژوهشگرانی که محدودیت زمان از نظر دریافت تأییدیه و یا چاپ مقالات ارزشمند خود را دارند، با در نظر گرفتن زمان، فصلنامه و یا سایر نشریات علمی-پژوهشی را انتخاب فرمایند.

-در صورت داشتن هر گونه سوال یا پیگیری مقالات در بخش تماس با ما مکاتبه نمایید

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 67، پاییز 1399، صفحه 1-140 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی

سردبیر
شاپا چاپی
1735-2525