نویسنده = حسین محمدی
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی آسایش اقلیمی در مساکن روستایی شمال دشت قزوین با روش ET و شاخص PET

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1393، صفحه 15-26

حسین اینانلو؛ حسین محمدی


3. تاثیر دما بر نیاز آبی گیاه پنبه در شهرستان سبزوار

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، زمستان 1392، صفحه 15-30

حسین محمدی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی؛ صفیه طیبی


4. بارشهای شدید خراسان جنوبی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 33-54

محمد گل کار؛ حسین محمدی


5. تجزیه و تحلیل مکانی حداکثر بارندگی محتمل (PMP) در ایران

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1391، صفحه 115-126

سید جمالدین دریاباری؛ حسین محمدی؛ غلامحسین رضائی


6. تأثیر یخبندانهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره برکشت غلات در شهرستان کرج

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 93-110

حسین محمدی؛ مجید گزلخو


7. ارزیابی سوانح و ایمنی حمل و نقل جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی در محور کرج – چالوس

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 53-64

رضا برنا؛ حسین محمدی؛ محمدرضا ثروتی


8. نقش الگوهای فشار در بارش های سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان 1386، صفحه 37-52

بهلول علیجانی؛ حسین محمدی؛ آتوسا بیگدلی


9. بررسی دوره های خشک و تر تهران (مهرآباد) با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و تحلیل های سینوپتیک

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1385، صفحه 19-35

پرویز کردوانی؛ حسین محمدی؛ مژگان افشار