نویسنده = فرج زاده، منوچهر
تعداد مقالات: 3
1. مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با تکنیکGIS و Topsis (مطالعه موردی: جزیره قشم)

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 109-126

مهدی فلاح؛ منوچهر فرج زاده؛ حسن و قار فرد؛ علی نیک خصلت


2. بهینه سازی جهت ساختمان ها ی شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب با استفاده از روش روابط کسینوس

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1391، صفحه 45-62

منوچهر فرج زاده؛ محمدحسین عباسی