نویسنده = متولی، صدرالدین
تعداد مقالات: 3
1. اثرات مورفوتکتونیک رودخانه‌ای در حوضه آبریز لاویج رود ؛ البرز شمالی

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 33)، بهار 1391، صفحه 79-91

رضا اسماعیلی؛ صدرالدین متولی؛ محمد مهدی حسین زاده