نویسنده = رحیم سرور
تعداد مقالات: 7
2. ظرفیت سنجی نهادی صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه 19شهر تهران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 61-77

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


4. اولویت بندی مولفه های توسعه پایدار در راستای احیاء بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)

دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 89-104

رحیم سرور؛ مجید اکبری؛ سید چمران موسوی؛ وحید بوستان احمدی


5. تحلیلی بر شبکه و نظام سلسله مراتب شهری استان خوزستان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 85-102

رحیم سرور؛ محمد امین جرفی


6. تاب آوری شهری چارچوبی الزام آور برای مدیریت آینده شهرها

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 81-95

فرخ نامجویان؛ محمد تقی رضویان؛ رحیم سرور


7. تحلیل معیارهای کالبدی-ترافیکی و سنجش میزان آسیب پذیری در منطقه 21 تهران با تاکید بر مدیریت بحران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 65-89

محمد رحیم غلامی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ زهرا پیشگاهی فرد