نویسنده = ثروتی، محمدرضا
تعداد مقالات: 13
1. انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP درمحیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند) )

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 93-108

نظام اصغری پوردشت بزرگ؛ محمدرضا ثروتی؛ پرویز کردوانی؛ سیاوش شایان


2. شناسایی و طبقه بندی مورفولوژیکی مناطق ساحلی جنوب دریای کاسپین با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر)

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1391، صفحه 91-108

رضا منصوری؛ عزت اله قنواتی؛ محمدرضا ثروتی؛ امیر کرم


3. تحلیل تعادل اشکال ژئومورفولوژیک بر اساس دیدگاه دیویس و گیلبرت و انطباق آن با مفاهیمی از آیات قرآن

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1391، صفحه 45-60

فاطمه ساکی؛ محمدرضا ثروتی؛ ابراهیم مقیمی


4. مطالعه و برآورد کیفی فرسایش در رخساره های ژئومرفولوژی با روش FAO در حوضه آبخیز ناورود

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1391، صفحه 67-76

طاهره فتح الله زاذه؛ محمدرضا ثروتی


5. مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب جهت تغذیه مصنوعی در شمال اندیمشک

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 99-112

نظام اصغری پوردشت بزرگ؛ محمدرضا ثروتی؛ فریده عظیمی؛ زینب ظاهری عبده وند


6. ارزیابی سوانح و ایمنی حمل و نقل جاده ای با رویکرد مخاطرات اقلیمی در محور کرج – چالوس

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 53-64

رضا برنا؛ حسین محمدی؛ محمدرضا ثروتی


8. برآورد سیلاب در حوضه رودخانه وربند لارستان

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تابستان 1386، صفحه 55-74

محمدرضا ثروتی؛ عبدالرسول قنبری


9. تحلیلی بر تعیین منطقه ساحلی برای مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1385، صفحه 93-120

محمدرضا ثروتی؛ کیا بزرگمهر


10. محاسبه و تحلیل دبی متوسط سیل با استفاده از روش تحلیل منطقه ای سیلاب در محدوده خیررود نوشهر تا سردآبرود چالوس

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تابستان 1385، صفحه 63-79

محمدرضا ثروتی؛ جمشید جداری عیوضی؛ کیا بزرگمهر


11. تنگناهای طبیعی توسعه شهر لار (جنوب استان فارس)

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، زمستان 1383، صفحه 3-22

محمدرضا ثروتی


12. بررسی رسوبات لسی در شمال ایران

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، زمستان 1383، صفحه 95-95

مارتین کهل؛ محمدرضا ثروتی؛ حسن احمدی؛ مانفرد فرشن؛ آرمین سکورنک


13. ژئومورفولوژی کارست در تاقدیس خاویز ( شمال شرق بهبهان )

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، پاییز 1383، صفحه 12-27

محمدرضا ثروتی؛ غلام حسین اسکانی کزازی