نویسنده = رجبی، آزیتا
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه عرصه های عمومی و همگانی در ایجاد هویت در شهرهای جدید «نمونه‌ی موردی شهر جدید پرند»*

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1390، صفحه 1-18

سید رحیم مشیری؛ آزیتا رجبی؛ سیده فضه جعفرنژاد شورکائی


2. تحلیل عدالت اجتماعی در شهر با تاکید بر نابرابریهای آموزشی مورد شناسی: شهر زاهدان

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 91-102

مریم کریمیان بستانی؛ آزیتا رجبی


3. سیر تحول شبکه شهری منطقه کلانشهری تهران

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1386، صفحه 83-94

آزیتا رجبی؛ شاهکار بینش پژوه


4. تحلیل اجتماعی نظریات تحول شهر در نظام نوین جهانی با تاکید بر شهر آینده

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1386، صفحه 71-81

سروش فتحی؛ آزیتا رجبی