نویسنده = نظریان، اصغر
تعداد مقالات: 6
2. تحلیل فضایی ـ مکانی صندوق اخذ آرا در منطقه 15 شهر تهران با کمک G.I.S

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1390، صفحه 25-35

اصغر نظریان؛ مرتضی قورچی؛ حمید بخشی


3. پیدایش منطقه کلان شهری و بازتاب فضایی آن، مطالعه موردی شهر رشت

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 33-51

علیرضا پور شیخیان؛ اصغر نظریان


5. شهر پایدار با تاکید بر استراتژی های مدیریت حمل و نقل شهری و کاهش ترافیک با نگاهی به کلانشهر تهران

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 13-30

اصغر نظریان؛ محمد تقی معصومی؛ رسول ملکی نظام آباد


6. بافت‌های قدیمی و فرسوده‌ شهری، سیاستها و راهبردها (مورد مطالعه شهرضا )

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1387، صفحه 49-63

فضل الله یزدی؛ اصغر نظریان