نویسنده = علیجانی، بهلول
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر بلاکینگ بر رخداد برف های سنگین و مداوم ایران

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 1-14

فاطمه درگاهیان؛ بهلول علیجانی


2. تغییر اقلیم در ناهمواری های زاگرس

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1391، صفحه 47-66

معصومه صوفی؛ بهلول علیجانی


3. نقش الگوهای فشار در بارش های سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان 1386، صفحه 37-52

بهلول علیجانی؛ حسین محمدی؛ آتوسا بیگدلی


4. تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1386، صفحه 29-42

محمود احمدی؛ بهلول علیجانی


5. تحلیل خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1384، صفحه 17-29

بهلول علیجانی؛ زین العابدین جعفرپور؛ غلامرضا جانبازقبادی


6. تحلیل و پیشبینی بارش های منطقه لارستان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1384، صفحه 7-16

بهلول علیجانی؛ زین العابدین جغفرپور؛ حیدر قادری


7. الگوهای سینوپتیکی سیلاب های رودخانه گرگان

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، تابستان 1383، صفحه 3-22

بهلول علیجانی؛ طواق گل پرنیان