نویسنده = تیموری، سمیه
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل فضایی جمعیت و خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر خرم آباد

دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 65-76

علی شماعی؛ سمیه تیموری؛ حسین بهرامی


4. امکان ‌سنجی صنعت توریسم در شهر خرم آباد بر اساس مدل تحلیلی SWOT

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 75-90

پروانه زیویار؛ سمیه تیموری؛ مصطفی نوروزی