نویسنده = اسدیان، فریده
تعداد مقالات: 5
3. امکان سنجی کشت محصول گندم با استفاده از منطق بولین (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 1-14

فریده اسدیان؛ رضا برنا؛ عاطفه حسن غلامعلی