نویسنده = فرجی راد، عبدالرضا
تعداد مقالات: 10
2. تبیین موقعیت حکومت علویان سوریه پس از وقوع بحران

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 1-20

ابوطالب احمدی ارکمی؛ غلامحسن حیدری؛ عبدالرضا فرجی راد


3. مجالس منطقه ای حلقه مفقوده سیستم قانون گذاری در ایران

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 101-113

عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ جعفر حصاری نژاد


4. بررسی توزیع فضایی سالخوردگی جمیعت روستایی ایران طی سه دوره سرشماری 1375، 1385 و 1390

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 73-88

عمار رحمانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ بیژن رحمانی


5. بررسی ریشه های عدم موفقیت در جلوگیری از کشت مواد مخدر در جنوب آسیا

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 33-42

عبدالرضا فرجی راد؛ محمد درخور؛ سید هادی ساداتی


7. هیدروپلیتیک رودخانه مرزی ارس و تاثیر آن بر امنیت استان اردبیل

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 79-96

حمیدرضا پاک نژاد متکی؛ عبدالرضا فرجی راد


8. تحلیل نقش روستاهای واقع درمحدوده شهری درتوسعه فیزیکی شهرکرج از اصلاحات ارضی تاکنون

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 73-93

لیلا پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد


9. رویکردهای تحلیلی در توسعۀ پایدار گردشگری شهری

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 29-40

عبدالرضا فرجی راد؛ سیده ژاله سید نصیری


10. تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 61-72

عبدالرضا فرجی راد؛ سمیه آقاجانی