نویسنده = کردوانی، پرویز
تعداد مقالات: 10
1. انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP درمحیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند) )

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 93-108

نظام اصغری پوردشت بزرگ؛ محمدرضا ثروتی؛ پرویز کردوانی؛ سیاوش شایان


3. استفاده بهینه ازمنابع آبی در ناحیه اورامانات(ذخیره باران)

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1391، صفحه 3-18

پرویز کردوانی؛ بختیار کردپور


5. بررسی روند توسعه زراعت چوب در منطقه شرق گیلان

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 25-32

پریسا محمدپور؛ پرویز کردوانی؛ مهدی عبادت طلب


6. توریسم و رویکرد نوسازی در طراحی بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان*

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1390، صفحه 19-32

پرویز کردوانی؛ ونوس مورد غفاری


7. نقش محصولات‌ کشاورزی‌ با تأکید‌ بر زعفران در توسعه روستایی شهرستان کاشمر «دهستان بالاولایت»

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 31-51

علی منظم اسماعیل پور؛ پرویز کردوانی


9. گنبد های نمکی بستک هرمزگان و تاثیر آن بر منابع آب و خاک

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1387، صفحه 55-70

محمد ابراهیم عفیفی؛ پرویز کردوانی


10. بررسی دوره های خشک و تر تهران (مهرآباد) با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و تحلیل های سینوپتیک

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1385، صفحه 19-35

پرویز کردوانی؛ حسین محمدی؛ مژگان افشار