نویسنده = کلانتری خلیل آباد، حسین
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تکنیک AIDA(1) در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی مرمت بافت تاریخی شهر یزد

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، پاییز 1387، صفحه 67-92

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد


2. الگوها و فنون برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1384، صفحه 105-116

حسین کلانتری خلیل آباد؛ احمد پوراحمد