نویسنده = قهرودی تالی، منیژه
تعداد مقالات: 3
1. آشکارسازی تغییرات لندفرم های ساحلی منطقه عسلویه

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 59-65

علی نعیمی نظام آباد؛ منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی


2. کاربرد مدل وزنی در پهنه بندی پتانسیل زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز سرخاب (استان لرستان )

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1386، صفحه 105-126

منیژه قهرودی تالی؛ زهرا رحیم زاده