نویسنده = ثروتی، محمد رضا
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی اثر خصوصیات ساخت و بافت واحد های سنگی توده نفوذی الوند بر مقاومت رخنمون‌ها در برابر تخریب و هوازدگی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، پاییز 1393، صفحه 27-41

حسین بختیاری؛ ابراهیم مقیمی؛ محمد رضا ثروتی


2. امکان سنجی وقوع سیل در حوضه آبخیز لیلان چای (مراغه) به روش CN

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 67-81

محمد رضا ثروتی؛ اکبر رستمی؛ فاطمه خدادادی


4. معرفی مخاطرات طبیعی حوضه آبخیز شفارود شهرستان رضوانشهر

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 135-154

رفعت شهماری اردجانی؛ محمد رضا ثروتی؛ جلیل الدین سرور


5. آشکارسازی تغییرات لندفرم های ساحلی منطقه عسلویه

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، تابستان 1388، صفحه 59-65

علی نعیمی نظام آباد؛ منیژه قهرودی تالی؛ محمد رضا ثروتی


6. مطالعه ژئومورفولوژی و فرسایش در حوضه آبریز الموت رود

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1387، صفحه 45-62

شهاب قهرمانی؛ محمد رضا ثروتی


7. ژئومرفولژی لسهای جنوب و شرق آق بند در شمال استان گلستان

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، زمستان 1386، صفحه 65-82

محمد رضا ثروتی؛ محمدرضا زند مقدم