نویسنده = عزیزی، پروانه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی بیمه محصولات کشاورزی ایران با رویکرد کشاورزی پایدار

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 31)، پاییز 1390، صفحه 69-83

حمدا... پیشرو؛ پروانه عزیزی؛ روزا آذرکمند


شماره‌های پیشین نشریه