نویسنده = رحمت الله فرهودی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی فرایند برنامه ریزی و اثرات منطق های طرح های عمرانی ملی (پژوهش موردی سد کارون 3)

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، پاییز 1384، صفحه 86-104

رحمت الله فرهودی؛ مجید عبدالهی