نویسنده = اصغری پوردشت بزرگ، نظام
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب با کاربرد روش AHP درمحیط GIS (مطالعه موردی منطقه آبید- سربیشه گتوند) )

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 93-108

نظام اصغری پوردشت بزرگ؛ محمدرضا ثروتی؛ پرویز کردوانی؛ سیاوش شایان


2. مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب جهت تغذیه مصنوعی در شمال اندیمشک

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، زمستان 1390، صفحه 99-112

نظام اصغری پوردشت بزرگ؛ محمدرضا ثروتی؛ فریده عظیمی؛ زینب ظاهری عبده وند