نویسنده = ستاری ساربانقلی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. معماری همساز با اقلیم دهستان صور منطقه آذربایجان شرقی با تعیین مناسب ترین شاخص RAY MAN

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تابستان 1392، صفحه 53-62

حسن ستاری ساربانقلی؛ هادی رضانژاد اصل بناب