نویسنده = فرجی راد، عبدالرضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1393، صفحه 17-32

بلال محسن زاده هریس؛ عبدالرضا فرجی راد


2. سیاست روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و چالش‌های فراروی آن پس از جنگ سرد

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 3-20

عبدالرضا فرجی راد؛ مریم شعبانی