نویسنده = رجایی ریزی، محمد علی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثردر توسعه مناطق بیابانی و خشک

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44)، زمستان 1393، صفحه 61-76

سعید کامیابی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمیدرضا ملکی


2. چالش ها و راهبردهای توسعه‌ی اجتماع محور منطقه‌ی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1393، صفحه 17-36

محمد علی رجایی ریزی؛ اصغر نظریان؛ رحیم سرور


3. بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم)

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 39)، پاییز 1392، صفحه 91-103

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ محمد علی رجایی ریزی؛ مهدیه فاتحی