نویسنده = بایی لاشکی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تاپی (خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند) زمینه های ایجاد و موانع پیش رو

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1393، صفحه 1-17

مریم بایی لاشکی؛ عزت الله عزتی