نویسنده = سیدعلی پور، سیدخلیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 6 تهران)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 45-64

سیدخلیل سیدعلی پور؛ رضا اسدی احمدآباد