نویسنده = نامی، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای منطقه‌گرایی ایران در قفقاز در برابر روسیه بر اساس تئوری بازی‌ها

دوره 17، شماره 67، پاییز 1399، صفحه 36-54

مصطفی هاشمی؛ ریباز قربانی نژاد؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمد حسن نامی