کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 4
1. اولویت بندی عوامل و مقوله های موثر بر تقاضای گردشگران خارجی

دوره 16، شماره 61، بهار 1398، صفحه 1-16

صیاد ایرانی هریس؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی


2. توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 93-103

ملیحه ذاکریان؛ اکبر پرهیزکار