کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید پرند)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 1-15

علی شماعی؛ امین شهسوار


4. سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی (مطالعه موردی: روستای فیروزآباد)

دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 77-92

حسین حاتمی نژاد؛ یعقوب ابدالی؛ احسان علی پوری