کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 4
4. مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با تکنیکGIS و Topsis (مطالعه موردی: جزیره قشم)

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1392، صفحه 109-126

مهدی فلاح؛ منوچهر فرج زاده؛ حسن و قار فرد؛ علی نیک خصلت