کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 5
1. مکانیابی پارکینگ محله‌ای ، مطالعه موردی: مناطق 8 و10 شهرداری کلانشهرتبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1395

اجلال حاجی نژاد؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی


2. تحلیل و ساماندهی مراکز امدادرسانی در مناطق شهری با استفاده از تحلیل شبکه ای نمونه موردی شهرستان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1395

رحمان مهدوی افشرد؛ علیرضا سلطانی


3. تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1393، صفحه 17-32

بلال محسن زاده هریس؛ عبدالرضا فرجی راد


4. تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 41-50

کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


5. پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تابستان 1385، صفحه 111-127

شهرام روستایی؛ بهروز ساری صراف