کلیدواژه‌ها = روستا
تعداد مقالات: 10
1. سنجش کیفیت‌زندگی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آبادغرب)

دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 1-12

بتول میرزائیان؛ بیژن رحمانی؛ محمدتقی رضویان؛ عبدالرضا فرجی راد


2. بررسی توزیع فضایی سالخوردگی جمیعت روستایی ایران طی سه دوره سرشماری 1375، 1385 و 1390

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 73-88

عمار رحمانی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ بیژن رحمانی


4. روند توسعه اقتصاد روستایی ، مطالعه موردی: دهستان میان جوین سبزوار

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1391، صفحه 29-43

کاظم جاجرمی؛ ام البنین نوباغی


5. تاثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی، مطالعه موردی( روستاهای آهار ، گلدسته)

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1391، صفحه 21-45

سهیلا ایرانخواه خانقاه؛ lمجتبی قدیری معصوم


6. بررسی نقش فعالیتهای اقتصادی در توزیع جمعیت بین شهر و روستا در ایران

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1390، صفحه 55-68

مجید ولی شریعت پناهی


7. تحلیل نقش روستاهای واقع درمحدوده شهری درتوسعه فیزیکی شهرکرج از اصلاحات ارضی تاکنون

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 73-93

لیلا پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد


8. جایگاه کشاورزی در برپایی و توسعه روستاهای دهستان فهلیان (شهرستان ممسنی)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 121-132

علی شمس الدینی؛ محسن صیدالی


9. نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 81-92

سیمین نجمی؛ مجید- ولی شریعت‌پناهی


10. سیر تحولات روستا با توجه بر عملکرد شهرها در ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 25-40

آزاده امیری؛ کاظم جاجرمی