کلیدواژه‌ها = : گردشگری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، پاییز 1388، صفحه 61-72

عبدالرضا فرجی راد؛ سمیه آقاجانی


2. بررسی جاذبه‌های گردشگری در حوضه دشت کویر

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1387، صفحه 99-112

مجید ولی شریعت پناه؛ محسن رنجبر؛ علیرضا استعلاجی