کلیدواژه‌ها = نخست شهری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر شبکه و نظام سلسله مراتب شهری استان خوزستان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 85-102

رحیم سرور؛ محمد امین جرفی


2. کلان شهر تهران بزرگ و چالش های مدیریت شهری

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تابستان 1389، صفحه 1-13

کریم حمدی؛ دکتر شهرام امیرانتخابی