موضوعات = شهرسازی - معماری
تعداد مقالات: 16
1. طراحی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی با تاکید بر معماری پایدار نمونه موردی:منطقه 22 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

الیاس نباتیان؛ زهرا حمیدی


2. طراحی شهری جدید پارک جهت رشد و پرورش خلاقیت کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1396

زینب سادات میرحبیبیان حسینی؛ نسیم اشرافی


3. آسیب شناسی نقاشی های دیواری با تاکید بر زیبایی شناسی شهر تهران در دهه هشتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1396

مژگان نعمت الهی


4. بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی هفته بازار های محلی (مطالعه موردی: سه شنبه بازار املش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1396

علیرضا پاداشی املشی؛ سیده صدیقه میرگذار لنگرودی


5. تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در مدیریت کلان‌شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1396

رسول درسخوان؛ آرزو کریمی‌رهنما


6. بررسی روش‌هـای مشارکتی در طراحی فضاهای عمومی منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1396

فریال مفتخری؛ سید هادی قدوسی فر


7. شناخت و بررسی واحیا فضا های گمشدۀ زیرساخت های شهری با استفاده از تئوری کالای عمومی و تصویر شهرکوئین لینچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1396

سید علی اکبر صدری؛ سید هادی قدوسی فر


8. بررسی و تحلیل اصول معماری سنتی ایران در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی از منظر عملکرد حرارتی نمونه موردی (گنبدهای دو پوسته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

مهرداد جاویدی نژاد؛ ناهید پورسعیدی ماهانی


9. مقایسه تطبیقی تجارب پردازه های محرک توسعه با رویکرد بازآفرینی شهری در شهرهای منتخب جهان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 29-44

محمدرضا هاشمی؛ اسماعیل شیعه؛ حسین ذبیحی


15. تجلی هندسه و تناسبات در بناهای سنتی معماری ایران در محدوده جغرافیایی آذربایجان

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 115-130

نسیم نجفقلی پور کلانتری؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب