موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
تعداد مقالات: 12
1. ارزیابی توزیع خدمات گردشگری شهری با استفاده از روش PROMETHEE (نمونه موردی: شهرستان‌های استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1396

نادیا داری پور؛ ابوذر مرادی


2. ارزیابی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های میراث‌های ژئومورفیک در مناطق خشک به کمک روش کومانسکو (مطالعه موردی: منطقه بیابانی و کویری مرنجاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1396

محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ هادی کریمی


3. ارزیابی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در راستای رضایتمندی گردشگران(منطقه مورد مطالعه: الموت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

حسن اروجی؛ مهسا صدیق بازکیاگوراب؛ محمد علیزاده


4. اولویت بندی عوامل و مقوله های موثر بر تقاضای گردشگران خارجی

دوره 16، شماره 61، بهار 1398، صفحه 1-16

صیاد ایرانی هریس؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی


6. مناطق مستعد توسعه ژئوسایت ها بر اساس روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

دوره 15، شماره 57، بهار 1397، صفحه 49-68

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ عطرین ابراهیمی


12. پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان ایلام با تکنیک GIS

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 15-30

محمد جعفری؛ غلام حسن جعفری