دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی توسعه پایدار شهری در روند توسعه شهر ملایر با استفاده از GIS و تکنیک موریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1394

سیدداود موسوی؛ اصغر نظریان؛ یوسفعلی زیاری؛ مسعود مهدوی


2. بررسی اثرات فراسنج‌های اقلیمی، تابش فرابنفش و ازن بر میزان خشکیدگی خوشه خرمایی مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون مؤلفه اصلی (بررسی موردی شهرستان جیرفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1395

ناصر اماندادی؛ پرویز کردوانی؛ ویکتوریا عزتیان؛ مسعود مهدوی


3. بررسی مکانی و زمانی شرجی های منطقه خزری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1395

مریم اصغری


4. نقش سکونتگاه های غیر رسمی در بازدارندگی حکمروایی خوب شهری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1395

زینب کرکه آبادی؛ فهیمه مولائی


5. تحلیل و ساماندهی مراکز امدادرسانی در مناطق شهری با استفاده از تحلیل شبکه ای نمونه موردی شهرستان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1395

رحمان مهدوی افشرد؛ علیرضا سلطانی


6. آسیب شناسی نقاشی های دیواری با تاکید بر زیبایی شناسی شهر تهران در دهه هشتاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1396

مژگان نعمت الهی


7. طراحی شهری جدید پارک جهت رشد و پرورش خلاقیت کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1396

زینب سادات میرحبیبیان حسینی؛ نسیم اشرافی


8. مکانیابی پارکینگ محله‌ای ، مطالعه موردی: مناطق 8 و10 شهرداری کلانشهرتبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1395

اجلال حاجی نژاد؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی


9. بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی هفته بازار های محلی (مطالعه موردی: سه شنبه بازار املش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1396

علیرضا پاداشی املشی؛ سیده صدیقه میرگذار لنگرودی


10. ارزیابی توزیع خدمات گردشگری شهری با استفاده از روش PROMETHEE (نمونه موردی: شهرستان‌های استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1396

نادیا داری پور؛ ابوذر مرادی


11. ارزیابی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های میراث‌های ژئومورفیک در مناطق خشک به کمک روش کومانسکو (مطالعه موردی: منطقه بیابانی و کویری مرنجاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1396

محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ هادی کریمی


12. شناسایی سیلاب با رویکرد شیءگرا با استفاده از تصاویر لندست 8 (مطالعه موردی: شرق استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1396

سیزان بهمنی؛ کیوان محمدزاده؛ اصغر عبدالله زاده


13. تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در مدیریت کلان‌شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1396

رسول درسخوان؛ آرزو کریمی‌رهنما


14. بررسی روش‌هـای مشارکتی در طراحی فضاهای عمومی منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1396

فریال مفتخری؛ سید هادی قدوسی فر


15. شناخت و بررسی واحیا فضا های گمشدۀ زیرساخت های شهری با استفاده از تئوری کالای عمومی و تصویر شهرکوئین لینچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1396

سید علی اکبر صدری؛ سید هادی قدوسی فر


16. بررسی و تحلیل اصول معماری سنتی ایران در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی از منظر عملکرد حرارتی نمونه موردی (گنبدهای دو پوسته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

مهرداد جاویدی نژاد؛ ناهید پورسعیدی ماهانی


17. ارزیابی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در راستای رضایتمندی گردشگران(منطقه مورد مطالعه: الموت قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

حسن اروجی؛ مهسا صدیق بازکیاگوراب؛ محمد علیزاده


18. بررسی ساختار بخش مرکزی شهر ها و ساز و کار های تجدید حیات و رونق بخشی نمونه موردی:شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

زهرا حمیدی؛ سعیده قاسمی؛ ندا مسروری جنت مسروری جنت


19. طراحی ساختمان های بلند مرتبه مسکونی با تاکید بر معماری پایدار نمونه موردی:منطقه 22 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1398

الیاس نباتیان؛ زهرا حمیدی


20. مکانیابی مناطق آسیب پذیر شهری با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS و مدل همپوشانی وزن دار(مطالعه موردی: منطقه 17 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

نعمت حسین زاده؛ الهام امینی؛ محمدیار کرمانی؛ صادق شکوری؛ عصمت خان محمدی