مکانیابی پارکینگ محله‌ای ، مطالعه موردی: مناطق 8 و10 شهرداری کلانشهرتبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار،گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه افزایش استفاده از خودرو وکمبود فضای پارکینگ در بخش‌های پر تردد شهری به مسئله‌ای حاد مبدل شده است. این مسئله در محلات و واحد‌های همسایگی نیز به دلیل کمی عرض معابر، ماشین رو نبودن کوچه، مساحت کم زمین و پارک وسایط نقلیه در طول معبر مشکلات عدیده‌ای را در عبور و مرور محله‌ای ایجاد نموده و نظم محلی را مختل می‌سازد. شهرداران مناطق 8 و 10 تبریز که به عنوان شهرداران تاریخی و فرهنگی شهر تبریز شناخته می‌شوند. که با استفاده از روش AHP در نرم افزار Arc GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج زیر بدست آمد: زمین‌های کاملاً نا مناسب جهت مکان یابی پارکینگ محله‌ای (13درصد از مساحت )، زمین‌های نسبتاً نا مناسب ( 26.7 درصد از مساحت )، زمین‌های بی تفاوت ( 15.9 درصد از مساحت )، زمین‌های نسبتاً مناسب (25.7 درصد از مساحت )، زمین‌های کاملاً مناسب (18.7 درصد از مساحت‌) از کل منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص می‌دهند.
کلید واژه‌ها: پارکینگ محله‌ای،تبریز، روشAHP ، GIS

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Neighborhood Parking Location (Case studies: 8 and 10 of Tabriz Metropolis Municipalities)

نویسندگان [English]

  • Ejlal Hajinejad 1
  • Seyyedeh Khadijeh Rezatab Azgomi 2
1 MA- Deputy Transport Traffic Tabriz Municipality
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Islamic Azad University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract:
Todays the increase of using cars and the lack of parking space in crowded parts of the city has become an acute issue. This issue disrupts local order and causes numerous problems in neighborhood traffic in the neighboring localities and units because of the narrow streets and alleys that cars cannot go through them, low area of land and parked vehicles during the crossing. In order to regulate and organize these cars, building neighborhood parking owned by the district residents is being raised as an appropriate strategy. It is obvious that building neighborhood parking will have required efficiency if all the criteria and parameters that are effective in their location be considered into account. The region 10, 8 of Tabriz municipality that is known as historical and cultural municipality of Tabriz city includes historical places , analyzed in Arc GIS10.1software using a hierarchical analysis procedure (AHP)and the following results were obtained: quite unsuitable lands to locate neighborhood parking form (13 percent of area), fairly unsuitable lands (26.7 percent of area), average lands (15.9 percent of area), fairly suitable lands (25.7 percent of area)and quite suitable lands (18.7 percent of area)of the whole area under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighborhood parking
  • Tabriz
  • AHP
  • GIS