تحلیل و ساماندهی مراکز امدادرسانی در مناطق شهری با استفاده از تحلیل شبکه ای نمونه موردی شهرستان تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شهرسازی ، برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار و مدرس دانشگاه گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

چکیده

امروزه با توجه به رشد جمعیت در شهرها، ساخت و سازهای مرتفع و زندگی آپارتمان نشینی، تمرکز صنعتی، گسترش محلات فقیر زمینه مساعدی برای ایجاد بحران به هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی برای شهروندان در شهرها ایجاد شده است. با توجه به زلزله خیز بودن مناطق شمال غربی ایران و روی دادن زلزله در چند سال اخیر در این منطقه اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص سایت بهینه برای ایجاد بناها و ساختمان های شهری و مراکز امدادرسانی معلوم می شود. هدف این مقاله مکان‌یابی مکان‌هایی جهت استقرار مراکز امداد نجات و اسکان موقت جمعیت می‌باشد. در این مقاله که روش آن پیمایشی و تحلیلی می باشد با استفاده از مدل ANP به مکان یابی مکان هایی جهت استقرار مراکز امداد نجات و اسکان موقت جمعیت با توجه به معیارهای فیزیکی، محیطی و اجتماعی پرداخته شده است که بلافاصله پس از وقوع زلزله امکان نجات جان حادثه دیدگان و ایجاد سرپناه موقت وجود داشته باشد. نتایج به دست آمده نشانگر آن می باشد که مطلوبترین مکان برای استقرار مراکز امداد نجات و اسکان موقت جمعیت بر اساس دوری از عوامل بحران آفرین طبیعی در سمت غرب تبریز قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyze and organizing of relief Centers in urban areas, by network analysis, case study Tabriz

چکیده [English]

Today, the population growth in urban, high construction and urbanization, industry focus, expanding slums and informal settlements ,many women and children and the elderly and disabled, as fertile ground for the development of the events and natural disasters have been created for urban residents .detection efficiency for buildings and construction sites and urban centers. In this paper, we use ANP model for locating places for the establishment of rescue centers and temporary housing According to the criteria of physical and social environment that could save the lives of accident victims immediately after the earthquake and Provide temporary shelter exist. The results is indicate that it is the best location for the establishment of rescue centers and temporary accommodation away from the population-based nature of the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locate
  • rescue centers
  • Tabriz
  • ANP