بررسی و تحلیل اصول معماری سنتی ایران در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی از منظر عملکرد حرارتی نمونه موردی (گنبدهای دو پوسته)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 .....

چکیده

کشورهای پیشرفته سالهاست در جهت استفاده از انرژی های نو و تحقق معماری پایدار گام برداشته اند حال آنکه معماری سنتی ایران را همواره می توان به عنوان یکی از بهترین نمونه های صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو و تحقق معماری پایدار نام برد. به همین منظور در این مقاله پژوهشگر سعی بر آن دارد با نگاهی به معماری سنتی ایران برخی از این ویژگی ها را مطالعه کرده و با دقت بیشتری به مطالعه گنبدهای دوپوسته که خود، اوج تکنیک صرفه جویی در مصرف انرژی در آن زمان می باشند بپردازد. با توجه به مطالب یاد شده هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل اصول معماری سنتی ایران در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی از منظر عملکرد حرارتی می باشد که گنبد های دوپوسته به عنوان نمونه موردی تحقیق انتخاب گردیده اند. جهت انجام این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته محقق سعی بر آن دارد تا با بررسی پژوهش های پیشین در این زمینه و تحلیل آن ها به جواب سوال تحقیق که با مضمون(چه رابطه ای بین اصول معماری سنتی و صرفه جویی در مصرف انرژی وجود دارد؟) می باشد اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and analysis of principles of traditional architecture of Iran in direction of saving energy use in view of thermal operation of case sample (two-shelled domes)

نویسندگان [English]

  • MEHRDAD JAVAIDINEJAD 1
  • nahid poursaeidimahani 2
1 FACULTY MEMBER OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY,CENTRAL TEHRAN BRANCH,IRAN
2 .....
چکیده [English]

Nowadays, saving in energy use and reaching to stable purposes have been considered by many advanced countries and managers and architects. Therefore, it is many years that advanced countries have taken steps for using new energies and realizing stable architecture while traditional architecture of Iran is always one of the best samples of saving energy use and using new energies and realizing stable architecture. For this purpose, in this article, researcher is going to study some of these specifications by a glance to new energies and realizing stable architecture and study two-shelled domes which were top of saving technique in energy use at that time. Considering to above cases, main purpose of this research is to study and analyze principles of traditional architecture of Iran in direction of saving energy use in view of thermal operation. Two-shelled domes have been selected as case samples. For doing this research by descriptive analytical method, it is going to study previous researches in this field and their analysis until to reach to answer of research question (what is the relation between principles of traditional architecture and saving energy use?)

کلیدواژه‌ها [English]

  • principles of traditional architecture
  • saving energy use
  • thermal operation
  • two-shelled ceiling