شناخت موقعیت جغرافیایی چشمه آب حیات بر اساس قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) گروه الهیات و معارف اسلامی

چکیده

از موضوعات جالبی که قرآن کریم بدان پرداخته مسأله جاودانه شدن انسان و زنده شدن ماهی در چشمه آب حیات می باشد که در جریان داستان همراهی موسی(ع) و خضر روی داده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین دقیق مجمع البحرین و بررسی وضعیت جغرافیایی آن بر اساس آیات 64 - 60 سوره کهف و هدف فرعی اثبات ارتباط بین علم جغرافیا و قرآن می‌باشد. این پژوهش به لحاظ روش تحقیق توصیفی و ماهیتاً کیفی است. بر اساس مختصات جغرافیایی و نقشه‌های توپوگرافی با بیشترین احتمال، چشمه آب حیات محلی است که خلیج عقبه و خلیج سوئز در شمال دریاى سرخ به هم مى‏رسند، چون دریاى سرخ در قسمت شمال دوشاخه است، یکى به‌طرف عقبه و دیگرى به سمت سوئز کشیده مى‏شود و شبه‌جزیره سینای مصر در میان این دو خلیج قرار دارد. رأس شبه‌جزیره در قسمت جنوبى آن یعنى همان‌جایی که شهر شرم‌الشیخ در آنجا واقع است، محل‏ تلاقى دو خلیج است. این مکان به محل زندگى حضرت موسى بسیار نزدیک بوده است. برخی مفسرین معتقدند داستان آب حیات، دلیل قاطعى نداشته و آیات قرآن نیز صراحت در تأیید آن ندارند و از قرآن کریم و سنت قطعى و عقل هم دلیلى بر توجیه و تصحیح آنها نداریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شناخت موقعیت جغرافیایی چشمه آب حیات بر اساس قرآن کریم

نویسنده [English]

  • seyed reza darvishi
عضو هیأت علمی دانشگاه امام علی(ع) گروه الهیات و معارف اسلامی
چکیده [English]

از موضوعات جالبی که قرآن کریم بدان پرداخته مسأله جاودانه شدن انسان و زنده شدن ماهی در چشمه آب حیات می باشد که در جریان داستان همراهی موسی(ع) و خضر روی داده است. هدف اصلی این تحقیق تعیین دقیق مجمع البحرین و بررسی وضعیت جغرافیایی آن بر اساس آیات 64 - 60 سوره کهف و هدف فرعی اثبات ارتباط بین علم جغرافیا و قرآن می‌باشد. این پژوهش به لحاظ روش تحقیق توصیفی و ماهیتاً کیفی است. بر اساس مختصات جغرافیایی و نقشه‌های توپوگرافی با بیشترین احتمال، چشمه آب حیات محلی است که خلیج عقبه و خلیج سوئز در شمال دریاى سرخ به هم مى‏رسند، چون دریاى سرخ در قسمت شمال دوشاخه است، یکى به‌طرف عقبه و دیگرى به سمت سوئز کشیده مى‏شود و شبه‌جزیره سینای مصر در میان این دو خلیج قرار دارد. رأس شبه‌جزیره در قسمت جنوبى آن یعنى همان‌جایی که شهر شرم‌الشیخ در آنجا واقع است، محل‏ تلاقى دو خلیج است. این مکان به محل زندگى حضرت موسى بسیار نزدیک بوده است. برخی مفسرین معتقدند داستان آب حیات، دلیل قاطعى نداشته و آیات قرآن نیز صراحت در تأیید آن ندارند و از قرآن کریم و سنت قطعى و عقل هم دلیلى بر توجیه و تصحیح آنها نداریم.

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژگان کلیدی: چشمه آب حیات
  • مجمع البحرین
  • جغرافیا
  • قرآن کریم