جستاری بر شناخت نقش تعاملی اثرات روستا-شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی

نویسندگان

ندارد


عنوان مقاله [English]

A research on understanding the co- relational effect of rural- urban role with emphasis on the co-operational phenomenon

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yarmand
  • Masoud Mahdavi