بررسی جایگاه ایران در ترانزیت گاز ترکمنستان


عنوان مقاله [English]

Iran's position in the transit of Turkmen gas

نویسندگان [English]

  • Mohammad Darkhor
  • Abdoreza Faraji Rad