ارزیابی تغییرات اقلیم ایستگاه تبریز در دوره آماری 2010-2100 با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل LARS-WG


عنوان مقاله [English]

Climate change Assessment of Tabriz weather station at 2010-2100 period using downscale data LARS-WG model

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Farajzadeh
  • Vahid Feyzi