اثرات مورفوتکتونیک رودخانه‌ای در حوضه آبریز لاویج رود ؛ البرز شمالی


عنوان مقاله [English]

The influence of River morphotectonic in Lavij Rud watershed: northen Alborz

نویسندگان [English]

  • Reza Esmaeili
  • Sadrodin Motavali
  • Mohammad Mehdi Hosein Zadeh