بررسی روند توسعه زراعت چوب در منطقه شرق گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

زراعت چوب همیشه یکی از مقوله­های مهم در اقتصاد روستاهای شمال کشور ایران بوده چرا که روستاییان این منطقه با استفاده از زراعت چوب امکان استفاده چندجانبه از زمین را دارا هستند با این حال در بسیاری موارد زراعت چوب به شکل سنتی به انجام می­رسد و اغلب بر مبنای آزمون و خطا در بین کشاورزان استوار است. در این بررسی سعی شده روند فعالیت­های انجام شده در یک دهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد این امر سبب می­گردد بتوان روند توسعه کشت صنوبر را با توجه به عوارض زیر بنایی مورد بررسی و تحلیل قرار داد از این رو مطابق هدف تحقیق نقشه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نقشه سیاسی منطقه شهرستانهای رودسر، ‌املش، ‌سیاهکل، ‌لنگرود، ‌لاهیجان و آستانه اشرفیه به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. به این منظور تصاویر ماهواره ای land sat TM و IRS مربوط به سالهای 2000 و 2010  انتخاب شد و با استفاده از باندهای NIR و R شاخص NDVI برروی تصویر اعمال گردید. در مرحله بعد ابتدا مناطق جنگلی از تصویر جدا شده و با توجه به بازتاب صنوبر در تفکیک طیف نظارت شده محدوده صنوبرکاری در سالهای 2000 و 2010 مشخص شد و سپس تصاویر به محیط GIS منتقل شد و طبقه بندی مجدد شده و مناطق صنوبرکاری شده از مناطق دیگر به شکل کدهای0  و 1 جداشده به گونه­ای که مناطق صنوبرکاری شده ارزش 1 و سایر مناطق ارزش0 گرفت در ادامه با فاصله مناطق صنوبر کاری شده با جاده در محیط SPSS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد اگر چه در دهه گذشته در شرق گیلان افزایش کشت صنوبر وجود دارد ولی با توجه به وی‍‍ژگیهای اجتماعی اقتصادی موجود، نقشه راهها و پراکندگی روستاها این افزایش کشت، افزایش تولید چوب را به همراه نخواهد داشت به عبارت دیگر زراعت چوب که باید در مناطق روستایی صورت بگیرد در حال کاهش
می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of wood agriculture development process in the east part of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Parisa Mohammadpour
  • Parviz Kardavani
  • Mahdi Ebadattalab
چکیده [English]

Wood agriculture is always one of the important issue in the economy of villages in
the north part of Iran, Because of rural of this area can use the land multilateral by
wood agriculture. Although in many cases, Wood agriculture is done traditionally and
almost is stable on the base of trial and error among farmers. In this research it's tried
to study performed activities during last decade. This causes to analyze the
development process of poplar farming with considering to structural problems.
Therefore, Guilan Province's map is studied according to the aim of research, and with
noticing to political map, Roudsar, Amlash, Siyahkal, Langroud, Lahijan and Astaneh
Ashrafiyeh are selected as studying zones So. Satellite pictures of land sat TM and IRS
related to 2000 and 2010 are selected and NDVI index is applied on picture by NIR
and R bands. In the next step, first the forest areas are separated from picture and
poplar farming boundary in 2000 and 2010 is determined with considering to poplar
reflection in supervised spectrum separation, and then pictures are transferred to GIS
space, they are categorized again, poplar farming areas are separated from other areas
in the form of 0 and 1 codes. Poplar farming lands have 1 value and other areas have 0
value after this correlation of distances of poplar farming from roads was tested in
SPSS. The results show, although there was increasing poplar farming in east of
Guilan Province during last decode, but with considering to social and economic
situation, roads map and villages dispersion. Increasing wood production is
impossible. In other words wood farming that should perform in rural areas is
decreasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poplar
  • NDVI
  • East of Guilan Province
  • spectrum separation