بسط ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه عربی با ترسیم مدل بسط در مدیترانه شرقی*

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ایران به دلیل ویژگیهای خاص در ماهیت نظام سیاسی، وزن ژئوپلیتیکی و گفتمان پویای آن، شایسته است در
اندازه­های قدرتی منطقه­ایی و محوری برای یک کنفدراسیون ایفای نقش کند.حوزه ی خلیج فارس بدرستی اساسی­ترین علقه­ی ایران می باشد.حضور ث قدرتهای بین المللی و تصادم منافع آنها با منافع ایران و انطباق آن با منافع بازیگرای مانند عربستان یک پر فشار ژئوپلیتیکی ایحاد کرده است.از این رو و بدلیل دکترین سیاست خارجی مبنی بر حساسیت در خصوص مسایل فلسطین، ایران در مدیترانه ی شرقی حضور یافته است.
عدم افتتاح صحنه­ای نوین در این حوزه پس از دهه­ی نخست انقلاب، شرایط حاد متحدین ایران بویژه سوریه و حزب الله لبنان، همجنین شرایط نا مطمئن ایران از جهت تهدیدات نظامی خارجیحاکی از نوعی دشواری در سیاست خارجی است.
نفوذ ایران، نفوذی معنوی است لذا موتور محرک آن در گفتمان سیاسی نهفته و سپس به مانور­های سیاسی برمیگردد.
مولف بر آنست تا با ارائه ی راهبردی چند لایه منتهی به افتتاح صحنه ی نوین در مدیترانه ی شرقی، در نتیجه خنثی سازی محیط پرفشار ژئوپلیتیکی خلیج فارس ، چگونگی بازیابی قدرت ایران را در منطقه تبیین نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expansion of Iranian geopolitics in Arabic Middle East with a model of expansion of Eastern Middle East

نویسندگان [English]

  • Ali Bakhtiyarpour
  • Ezzatollah Ezzati
چکیده [English]

The present article emphasizes that Iran deserves to play an active role in establishment of a regional confederation and should do it because of its peculiar characteristics of form and nature of post-Revolutionary political system, geopolitics weight and dynamic politician. However, presence of foreign powers and the conflict between their interests and those of Iran have created obstacle laying foundations for such other regional players as Saudi Arabia. While doctrine of Iranian foreign policy is sensitive to Muslim world's affairs because of its religious nature, dominant situation of the Persian Gulf which has imposed geopolitical pressure on Iran and that Iran can not be insensitive to Palestine conflict have led Iran to ensure its presence in East Mediterranean region.
Iranian strong presence in that region originates from the energy that it gained from Revolution.
With a deep look at Iranian structure can see a portrait of miniature Islamic world with a little shortage. If Iran takes Islam-wanting policy instead of Shiiat- wanting, reasonable ratio of presence of Arabs, Kurd, Blouchs and other ethnic groups should be seen in higher levels of authority and government.
In foreign affairs, Egypt has come to be a key to open up new scenes. It seeks to play a different role among Arab countries of Middle East which renders impossible without Iranian help. Participation of Egypt assisted by Iran can result in balance of Saudi ideologies stances and pushing Iranians to their true status.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • expansion
  • geopolitics
  • Region
  • eastern middle East
  • Persian Gulf
  • religious democracy
  • mutual assistance