توزیع جغرافیایی محصولات فرهنگی و نقش آن درایجاد انگیزه برای مهاجرت جوانان روستایی شرق گیلان به شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

گسترش و نفوذ محصولات فرهنگی در روستاها را می توان برآیند توسعه خدمات بویژه راه و برق و توسعه ارتباطات فیمابین نقاط شهری و روستایی دانست.در پرتو این تحولات جامعه روستایی هم امکان استفاده از خدمات فرهنگی شهر را بیش از گذشته پیدا نموده و هم شاهد راهیابی گسترده کالاهایی مثل رادیو، تلویزیون، ویدئو، جراید و.......بوده است. براین اساس دهه اخیر را می توان مقطع خروج روستاها از انزوای فرهنگی دانست.در طی این دوره روستاها تحت تاثیر محصولات فرهنگی،دگرگونیهای زیادی را تجربه کرده اند که این تغییرات در بین نسل جوان چشمگیر تر است.این مقاله می‌کوشد تا به بررسی ابعاد اثرگذاری محصولات فرهنگی بر افزایش خواسته ها،آرزوها،و انتظاراتی که نسل جوان را ترغیب به مهاجرت می کند، بپردازد. از نتایج قابل توجه این تحقیق، تفاوتهایی است که محصولات فرهنگی مختلف در ایجاد انگیزه برای مهاجرت جوانان به شهر دارند.بطوریکه رابطه بین محصولات الکترونیکی نظیر تلویزیون،ویدئو،و ماهواره و انگیزه های دسترسی به کتابخانه،و ادامه تحصیل بیشترین همبستگی و ارتباط بین امکانات فرهنگی مثل سینما وتئاتر دارای کمترین همبستگی با جریان مهاجرت روستا- شهری می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical distribution of cultural productions and role them in immigration of rural youth to the cities (Case study:East of Guilan)

نویسنده [English]

  • Teimor Amar
چکیده [English]

The development and influence of cultural production hn the village is the result if
the expantion of services specially roads and electrical power and the relation between
cities and village.By mean of these reforms the rural society could also use the city
cultural Services more and we also observed the entrance of the goods suchas
Radio’Television’Video’Newsepaper’and ect to the villages. Therefore’we may call
this desade as the departure of villages from cultural isolation. Villages have
changedduring this period because of the influence of these cultural production and
these changes more significant in youth.
This article is going to show The influence of youth’s desire’wishes’and
expectations’ which make them to immigrate to the cities.the significant result of this
study is the distinctions of different cultural production in their desire to immigration
to the cities.the relation of electronical production such as television’video’and satelite
using libraries and further education had the most correlated with urban-rural
immigration of youth and the relation bettwen cultural facilities suchas’ movie and
theater had the least correlated with this immigration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban-rural immigration ’ Cultural production ’ East of Guilan