رویکردهای تحلیلی در توسعۀ پایدار گردشگری شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی جایگاه و اهمیت گردشگری شهری، بررسی مفاهیم و روند تکاملی آن، و فرآیندهای مربوط به راهبردهای توسعۀ پایدار گردشگری شهری و ارزیابی ارتباط بین توسعۀ شهری و گردشگری و همچنین پیامدها و آثار مثبت و منفی این نوع گردشگری به نگارش درآمده است.
فضاهای شهری کامل­ترین قرارگاههای انسان را تشکیل می­دهند و در بردارنده مراکز مهم اقتصادی، علمی، تفریحی، پزشکی می­باشند و همچنین از جاذبه­های فرهنگی، تاریخی و طبیعی برخوردارند. مهمترین فضاهایی که در میان مقصدهای گوناگون مورد توجه و بازدید گردشگران قرار می­گیرند شهرها هستند، به همین جهت می­توان گفت شهرها مهمترین کانون جذب جهانگردان می­باشند.
در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و با شناسایی عناصر گردشگری شهری و بررسی الگوهای تعیین کننده توسعۀ پایدار گردشگری شهری و مطالعۀ قابلیت و توانهای بالفعل و بالقوه شهرها در توسعۀ گردشگری و همچنین مراحل و فرآیندهای توسعۀ پایدار گردشگری در شهرها پرداخته شده است. تحقیق حاضر پس از جمع­بندی و نتیجه­گیری پیشنهاداتی را به منظور توسعۀ پایدار گردشگری شهری ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Approaches in Sustainable Development of Urban Tourism

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Farajirad
  • Seyedeh Jaleh Seyed Nassiri
چکیده [English]

The present study has been written to identify status and importance of urban
tourism, study the concepts, process of evolutional and processes related to sustainable
tourism development strategy and evaluation the relation between urban and tourism
development as well as positive and negative consequences of this kind of tourism.
Urban areas form most complete of human station that have been included
important centre of economic, scientific, recreational, and medical as well as
attractions of cultural, historical and natural. Cities are the most important spaces
which draw the attention of visitors amongst various destinations. Thus it is said most
cities are the best centres to attract tourists.
This study is a descriptive analysis method in order to identify the elements with
tourism and urban patterns determine sustainable development of urban tourism and
study of actual and potential capabilities of cities in tourism development as well as
processes of sustainable tourism development in cities. The present study has offered
proposals to tourism and urban sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • City
  • Tourism
  • Urban tourism
  • Urban sustainable tourism