بررسی میزان تأثیر اجرای طرحهای گردشگری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

استان گیلان، یکی از استانهای مهم کشوری می باشد، که در زمینه گردشگری بعضی از ویژگیهای استثنایی، که جذب توریسم را داراست، پوشش گیاهی سرسبز، دامنه های نیمه مرتفع و همچنین دریا و رودخانه ها و چشمه ساران طبیعی نواحی سیاحتی و زیارتی متعدد، همه ازویژگیهای استان گیلان هستند. بررسی طرحهای گردشگری بعنوان یک انگیزه در انتخاب موضوع این تحقیق بوده و هدف از اجرای تحقیق، فراهم کردن مواد اولیه و شناخت تنگناها و تواناییهای با تاکید بر شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد.
با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر نگرش سیستمی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
هدف پژوهش ، برقرار کردن هم پیوندی مبان گردشگری با سایر بخشها همراه با توسعه این بخش با ایجاد امکانات جهت رسیدن به تعادل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می باشد.
از مهم ترین یافته های تحقیق جامعه می توان به موارد زیر اشاره نمود.
-     با اجرای طرحهای گردشگری منطقه مورد نظر، با توجه به وجود پتانسیل موجود از نظر جاذبه های توریستی و فرهنگی و اجتماعی می توان گردشگری را به سمت روستاهای دارای جاذبه گردشگری سوق داد تا بتواند به مرور از فعالیتهای طاقت فرسای زندگی شهر در جئار مناظر طبیعی و تاریخی آرامش از دست یافته را بازیابند و از مهاجرت روستا به شهر نیز جلوگیری بعمل آید.
با بررسی اجرای طرحهای گردشگری نقاط مثبت این طرحها را تقویت و در پی ضعیق کردن یا از بین بردن نقاط منفی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying about that how much the performance of tourist projects is effective in economic, social and cultural situation in Guilan.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zibayee Vishkayee
  • Hasan Dadras Restekenari
چکیده [English]

Guilan is one of the main provinces in Iran which include some exceptional features
in the field of tounsm to attract tourists. Green Covering of plants, half- high slopes
and also sea, rivers, natural, springs various shrines and tourist regions are features, of
Guilan. Studying of tounst projects was a motivation for choosing the subject and our
purpose in the performance of the research is to prepare first material and know about
limitations and abilities with emphasizing economic, social and cultural situation.
 Gathering information is according to the documentary evidence and the material
of libraries by using of descriptive- analytic way that is based on systematic attitude.
The purpose of the project is to establish relation between tourism and other parts
with developing it and providing possibilities for attaining to an economic, social and
cultural balance.
 We can lead tourists to Villages in where, there are tourist attractions, so that they
can gain their peace in the natural and historical sights again and also, it’s prevented to
immigrate form villages to the cities by doing the tourist projects and the potential for
tourist, cultural and social attractions that exit in the region.
 We plan to strengthen positive points and weaken or destroy negative ones by
studying of tourist projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Economic
  • Social and cultural projects Guilan