آیا ترانسهومانس می تواند راه نجات زندگی عشایر باشد؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا بطور خلاصه به ترنسهومانس به عنوان گزینه ای برای نجات زندگی عشایر ( به عنایت به خصلت قدیمی عشایر مبنی برداشتن نقش تعین کننده در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ) پرداخته شود. با توجه به اینکه زندگی کوچ نشینی به علل مختلف در حال نا بودی است و با عنایت به اینکه25%تولیدگوشت قرمزرادرکشور همین جمعیت 8/1 % نفری، تأمین می کرده اند. طرفداران نظریه ی ترنسهومانس علاقه عشایر را به تأمین زندگی بهتر و تعین سرنوشت آینده فرزندانشان، تولید گوشت و مواد لبنی و صنایع دستی و ... را دلایلی برای ادامه زندگی کوچ نشینی به روش ترنسهومانس می دانند. درارایه این نظریه بایستی برای کشورما، موقعیت زمانی و مکانی را در نظر گرفت، یعنی برای هر گروه و طایفه با توجه به نوع نیازها و واقعیت های اجتماعی و همچنین موقعیت و استعدادهای موجود در ناحیه باید نسخه نویسی کرد (مصاحبه اینجانب با آقای دکتر سید رحیم مشیری )و در آخر در این زمینه پیشنهاداتی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Can transhumance be the only way to survive the life of nomads?

نویسنده [English]

  • Toba .Amirazodi
چکیده [English]

In this paper has tried transhumance as a choice to save the nomadic life ( in regard to
old features of nomads as an important rule in economic, politic an social problems).
As seen nomadic life (nomadism) different reason is destroyed and with regard
pastoralist nomadic community since ancient times in IRAN, approximately 25% of
IRAN red meat products source are provided, by 1.8% nomads country population.
The fans of transhumance belive that the nomads must have a better life for themselves
and their children, produce handicraft, … and it makes to continue the pastoralist
namodic like transhumance style. But we know that this kind of transhumance is not
suitable all over the iran's regions. Anyway regions must have it's special strategy
(interview with Dr Moshiri. Rahim) And in the end some suggestions are given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pastoralnomadism
  • Nomad
  • sedentarisation