تحلیلی بر تعیین منطقه ساحلی برای مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی، این سِِؤال که منطقه ساحلی چیست کمال اهمیت را دارد. در این رابطه تعریف و تقسیم بندی منطقه ساحلی با استفاده از تجارب جهانی و به ویژه تجارب انجام شده در ایران،ارائه شده است. در این راستا ابتدا رویکردهای طبیعی، انسانی و مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت و سپس تعاریف و تقسیم بندی های پیشنهادی و مرتبط با مناطق ساحلی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تهیه و ترسیم اشکال  و نقشه های مربوطه، از نرم افزار فری هند استفاده شد. مطالعه و بررسی ها نشان می دهد که در مقیاس جهانی تعریف واحدی از منطقه ساحلی وجود ندارد و معیارهای  متفاوتی در تعریف و تقسیم بندی منطقه ساحلی به کار گرفته شده اند به گونه ای که انواع مختلفی از مرز و محدوده منطقه ساحلی پیشنهاد شده است. وجود خیلی خیلی تنوعی از تعریف و تقسیم بندی های منطقه ساحلی به دلیل استفاده از انواع معیارها، وجود شرایط طبیعی مختلف، موضوعات و رویکردها و فعالیت می باشد. در ایران معیاری که برای مرزهای مدیریت مناطق ساحلی در خشکی ارائه شده، دو معیار مرز اولین دهستان ساحلی و فاصله ثابت است. فاصله ثابت پیشنهادی 5، 10، 20، 50، کیلومتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Definition of the coastal zone for purposes of integrated coastal zone management

نویسندگان [English]

  • M servati
  • K Boozorgmehr
چکیده [English]

In integrated coastal zone management, the question of what coastal zone, is seems very important. In relation to this, definitions of coastal zone were presented using the experiments of world and especially the experiments that were done in Iran. In this way, first, the physical, human and management approaches were investigated and then, the definitions presented and related to coastal zones of Iran were analyzed. To prepare the related figures and maps, freehand software was used. The study and investigations show that in scale of the world, there is not one definition of the coastal zone and different criteria have been applied in definition of coastal zone. In a way that different boundary types of coastal zone have been presented. The existence of a great diversity of the definition of coastal zone is because of the use of criteria types, existence of conditions of physical, issues, approaches and activities. In Iran the criteria that have been offered to determine the boundary of coastal zone management in land, are two criteria of boundary first coastal district and fixed distances presented, are 5, 10, 20 and 50 kilometers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coastal zone
  • boundary of the coastal zone
  • physical approach
  • integrated coastal zone management
  • management approach